Tilslutning

Kontakt kasserer Povl-Erik Høxbroe eller formand Herman Ransborg, som besvarer spørgsmål vedrørende tilslutning.

Nytilslutninger skal være omkostningsneutralt for foreningen. Hvor der fx ikke findes en stander ved skel sker tilslutning ved dækning af de faktiske omkostninger.

Det er derfor en god idé at flere i nabolaget samlet vælger tilslutning.

 • Hver tilslutning må kun anvendes til at forsyne en husstand
 • Tilslutningen skal udføres af foreningens servicefirma Stofa

Bestyrelsen kan, i samspil med Stofa, i perioder vælge at tilbyde kampagne priser for tilkobling, som fx dette:

Nyt pr. januar 2016: Stort set alle steder hvor der findes en af vore skabe ved skel kan man nu blive tilkoblet helt gratis. Det er en midlertidig løsning, men vi har aftalt med Stofa at det er forlænget til også at gælde for kalenderåret 2017. Findes der ingen stikledning ind over egen grund så trækker Stofa kablet uden beregning. Man skal dog selv forestå nedgravning af stikledningen ind over egen grund. - Se også overdragelse ved flytning.

Hvorfor på fællesantenne?
Hjem med fjernsyn, som ligger indenfor foreningens dækningsområde, er næsten alle tilsluttet. Hører du til de manglende procenter, som endnu ikke er med, så burde du overveje, at blive det, og dermed medlem af foreningen.

For de fleste er det en frivillig sag, om man vil være med eller ej, og som tilslutningsprocenten viser, så har mange set fordelen - her røber vi hvorfor.

Findes der et tilkoblingspunkt, en stander, i nærheden af din bolig, da kan vi tilbyde dig tilslutning for et beløb (pt. gratis), som ligger under, hvad du ellers skulle bruge til udskiftning af paraboludstyr. Kræver din tilslutning et nyt tilkoblingspunkt, da kan vi hjælpe dig med at høre dine naboer, om der er tilstrækkelig interessegrundlag, så vi ligeledes her kan tilslutte dig for rimelige omkostninger.

Når installationen er udført, så kan du tilslutte dit fjernsyns- og radio udstyr, læne dig tilbage og nyde den evige strøm af information. Du behøver sandsynligvis aldrig mere at tumle med antenneproblemer.

Bor du i et område i nærheden af vores kabelnet. Har i fællesantenne tanker. Da burde i kontakte Herman Ransborg. Sandsynligvis vil det være billigere, at i tilkobles vores net, end at i bygger jeres eget. Endvidere vil et større net, på sigt, være billigere for alle tilkoblede.

10 gode grunde til at være tilsluttet vores fællesantenne:

 1. et hus uden antenner og paraboler er et kønt hus
 2. problemer med stormvejr og stormskader minimeres
 3. slut med at fryse ved antenne og parabol fordi der lige skal ordnes noget
 4. sammen deler vi stordriftsfordelen i udstyr, vedligehold og licens
 5. du sparer forsikring, vedligehold og opdatering af eget modtagerudstyr
 6. sammen deler vi fortjenesten, som ellers kunne gå til et teleselskab
 7. eksperter vedligeholder din signalforsyning
 8. du er med i et fællesskab - et nærdemokrati
 9. din ejendom stiger i værdi
 10. du er tilkoblet et net, som kan mere, nu fra Stofa:
  • mere tv med individuel valgfrihed ovenpå grundpakken
  • SmartTv som StartForfra, StartForfra+, Film arkiver mv. - Interactive Video On Demand (VOD)
  • WebTv og WebTv to Go med stort set alle af dine kanaler
  • billig bredbånd op til 150/15 Mbps
  • billig telefoni - IP-telefoni, telefoni over internet
  • andre interaktive løsninger, som fx understøttelse af HbbTV

En rask beslutning
og du undgår fremtidig besvær med radio og TV !!!

Standard leverancen indeholder
Medmindre andet er oplyst er stikledningen indeholdt i tilslutningsafgiften (pt. gratis). Du skal selv stå for for fremføring af denne.

I tilslutningsafgiften (pt. gratis) er inkluderet 25 m kabel og installation. Her får du montering af stikledningskabel samt første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt, samt måling og tilpasning af signalniveau. Tilslutningen skal udføres af foreningens servicefirma.

 

Kabelføring
Man forestår selv at få kablet gravet ned fra tilkoblingspunktet og frem til boligen, og at føre kablet frem i boligen. Kablet leveres af foreningens servicefirma, som også giver en nærmere vejledning. Foreningens servicefirma monterer kablet ved tilkoblingspunktet, og dit skillefilter dåse i boligen, måler og justerer signalniveau.

For at sikre tilstrækkelig signal føres kablet nærmeste vej fra stander til bolig. Er der tvivl om hvilken stander signalet skal leveres fra, oplyses dette af servicefirmaet. Kablet skal nedgraves i min. 45 cm dybde og 20 cm over kablet lægges et orange markeringsbånd med påtryk "Herunder antennekabel". Dette bånd udleveres af servicefirmaet. Kablet skal føres så det beskyttes mod overlast, blandt andet ved at omslutte det nedgravede kabel med stenfri jord eller sand. Det må gerne lægges i plastrør, som du selv anskaffer. Er det nødvendigt med fremføring op ad boligens ydermur, da skal kablet beskyttes med en dækskinne fra 45 cm under jorden indtil 1,90 m over jorden. Dækskinne kan købes på et byggemarked. - se Stikledningsforskrift

Det er en god ide at stikledningen lægges i en sløjfering før første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt, så der er ekstra kabel til rådighed ved senere reparationer. Ringen kan eventuel lægges i jorden umiddelbart før boligen, eller, måske bedre, på loftet.

Ønskes hjælp med fremføringsvej for kablet, f.eks. over loft, gennem kælderrum, eller montering på murværk, afregnes ekstraarbejdet direkte med servicefirmaet. Antennekablerne må ikke lægges i kanaler sammen med el-installation, da dette øger indstråling af støj. Undgå skarpe vinkler på kablet.

Ønskes ekstra kabel, da tal med servicefirmaet.

Se også Stofa - God billedkvalitet kræver gode kabler

HF-tæt vægdåse Data/Radio/TV

Stikdåser og installation i bolig
Fællesantenneanlægget afsluttes i en godkendt tilslutningsdåse.

I stedet for tilslutningsdåse kan monteres et fordelingspunkt, hvorfra den videre installation kan foretages. Installation ud over én dåse, og dele hertil, kan leveres af servicefirmaet, og afregnes direkte med denne. Du kan også købe ekstra dele hos Erik Jepsen. Mindst første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt udføres så installationen er forberedt for datatrafik med returkanal - se Klargøring til bredbånd.

Fællesantennen sikrer ved etableringen, at der er god signal til én tilslutningsdåse. Ønskes flere tilslutninger vil det normalt være nødvendigt at anvende en typegodkendt HF tæt forstærker. Hvor der ønskes flere tilslutningssteder i boligen tilrådes, at dette etableres som en fast installation, der er beskyttet mod mekanisk påvirkning, og på en måde så service er muligt. Fremføringsvej på loft, eller i kælder er ofte at anbefale.

Støjfri installation sikres ved kun at anvende typegodkendte dåser, forstærker og fordeler, samt et godt dobbeltskærmet kabel. Vejledning fås ved henvendelse til Erik eller servicefirmaet.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af boligens stikledning og interne installationer påhviler ejeren af stikledningen. Antenneforeningen har ikke ansvar for fejl i dette, men vi hjælper gerne med at tilkalde service. På en korrekt udført installation er der ingen vedligeholdelse. Du bør dog sikre dig at skader er omfattet af din Familie- eller indboforsikring, hvilket de normalt er.

Skillelinien privat eller fælles 
I boligblokke ligger skillelinien, mellem privatinstallation og fællesantenneinstallation, i punktet, hvor fordelingen sker til lejlighederne, men ellers ligger skillelinien i antenneskabet i skel. En anden rettesnor er, at installationer i privatområder er privatinstallation. Hver bolig skal have sin egen stikledning fra skillelinien, og skillelinien skal findes på et sted, hvor service har adgang.

Lejebolig, andelsbolig og lejlighedskompleks
Bor du til leje, da vil vi foreslå at du involverer boligejeren, så forhold vedrørende privatinstallation er afklaret, eventuelt at det er boligejeren som søger om tilslutning på vegne af beboerne. Bor du i andelsbolig, eller lejlighedskompleks, da vil vi foreslå at bebyggelsen overvejer en samlet tilslutning, så tilslutningsomkostningerne kan minimeres.

Pakkevalg
Se under Pakkevalg

Internet
Se Bredbånd via fællesantennen