Pakkevalg

Pakkevalg og Pakkeskift

Stofa Kundeservice på tlf.: 88 30 30 30 hjælper dig gerne igennem dit valg af løsninger fra Stofa. Meget kan du også vælge, eller ændre i at abonnere på med selvvalg via login på Stofa Mine Sider.

Som medlem i Antenneforeningen Ølstykke Vest tilbydes du samtlige løsninger som Stofa viser til kabelnetbrugere på stofa.dk.

Det nye fra 2015 er at Stofa nu også tilbyder dig Stofa Mobil, samt at den hurtigste bredbåndshastighed vi tilbydes nu er på 300/40 Mbps.

WebTv - WebTv To Go mv.
Udbygningen af Stofa WebTv til Stofa WebTv To Go gør at du kan tage det meste af radio og tv med dig, fx til sommerhuset, eller mens du er på farten, hvor du kan modtage det på en MAC eller Windows PC, SmartPhone, iPhone, iPad eller anden tablet, over alt i landet, bare ikke i udlandet. Løsningen To Go er baseret på at du på stedet kan anvende adgang til mobil internet eller et Wi-Fi net, med tilstrækkelig hastighed. - Det kan være smart at afprøve løsningen forinden, fx før man kører til sommerhuset. Stofa WebTv fordrer at du i hjemmet har mindst 6 Mbps bredbånd via Stofa *). - Ønsker du også at have StartForfra og StartForfra Plus med, så fordrer det at du har Stofa SmartTv boksen, Stofa - Digital-tv med Stofa SmartTv – få mere ud af dit tv.

*) Kravet om at man kun kan få Stofa WebTv, hvis man samtidig betaler for bredbånd via Stofa, bortfaldt i 2016. Nu er der kun den tekniske hindring at hastigheden på det bredbånd man anvender skal være mindst 6 Mbps.

På siden hos Stofa om SmartTv nævnes:

Stofa SmartTv for 75 kr./md. 99 kr.md. med optagerfunktion.

Udgiften dækker lejen af Stofa SmartTv boksen. Man kan også vælge at købe boksen, hos Stofa, hvor de løbende udgifter bliver 0 kr. - Stofa anbefaler dog lejen, fordi der kan opstå en situation hvor Stofa må vælge at skifte til en ny generation af løsninger, hvor boksen skal udskiftes med noget andet. Her vil man typisk ikke få refunderet noget for sin brugte SmartTv boks.

Sådan opretter eller ændrer du dit abonnement
Du kan oprette og ændre aftale via:

  • Bestil løsninger via Kundeservice, eller
  • Konto login - efter registrering
    Er du allerede kunde hos Stofa så kan du, med selvbetjening, ændre på din aftale via login til din konto på Stofa Mine sider. Også her er du naturligvis velkommen til at ringe til Kundeservice.
  • Du kan også bestille og opsige mange af ydelserne direkte fra Stofa SmartTv.
  • Du er altid velkommen til at ringe til Stofa Kundeservice på telefon 88 30 30 30 for hjælp vedrørende abonnement.

Rammer for grundpakken
Kanaler i grundpakken er aftalt med Stofa. Her har vi digitalt 30 tvkanaler, inklusiv prøvekanalen og Stofa SmartTv kanalen. Endvidere DR kanalerne med Syns-/Tegnsprogstolkning: DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn.

Grundpakken vil altid indeholde public-service TV stationerne, kanaler vi betaler medielicens til og vi overholder naturligvis altid den til enhver tid gældende ”must carry” forpligtelse. Programændringer forekommer.

For at følge de normale rammer fra Stofa indeholder grundpakken, fra januar 2015, også følgende betalingskanaler: Tv 2, Tv 2 / Charlie, Viasat TV3, Kanal 5 og dk4.

Se også:

Kontingent

Man ser ikke længere en afregning med foreningen for medlemskontingentet, fordi det fra kallenderåret 2015 blev inkluderet i hvad vi abonnerer på hos Stofa.

Tidligere afregnede vi med foreningen en gang årligt for grundpakken. Fra januar 2015 blev det ændret til at medlemskontingentet fremover var inkluderet i prisen for tv-pakken man abonnerer på hos Stofa, hvor man enten abonnerer på tv grundpakken / tv-pakke 1, tv-pakke 2 eller tv-pakke 3 og her afregner man kvartalsvis med Stofa.

Fra januar 2015 blev den opgive pris for tv-pakke 2 ændret til at det er inklusiv prisen for tv-pakke 1, og den opgivne pris for tv-pakke 3 er inklusiv prisen for tv-pakke 2. Hvad man ud over det tilvælger i ekstra TvPakker og i ekstra kanaler i FritValg afregnes fortsat som et tillæg.

I 2016 fik vi to overordnede alternativer til disse tre tv pakker, nemlig: 1) MitTv, en bland selv tv, uden en tv-pakke som udgangspunkt. 2) Bredbånd Only, en løsning med kun adgang til internet. I disse to ekstra valgmuligheder er medlemskontingentet ligeledes inkluderet i afregningen med Stofa.

Stofa fakturerer medlemmerne herfor kvartalsvis forud, evt. sammen med andre ydelser, som vore medlemmer endvidere har valgt at abonnere på. Herefter afregner Stofa med foreningen.

Er man tilmeldt betaling til Stofa via Nets (tidl. PBS), så spares at få pålagt et faktureringsgebyr fra Stofa.

Aftalen gælder for dig, som medlem i fællesantennen, og for din bolig. Det er ikke tilladt at dele installation med andre udenfor din bolig.

Kender du udbygningen Stofa WebTv To Go.

Opkrævningen viser flere poster, det skyldes bl.a. at Copy-Dan afgiften er uden moms.

År 2017 priser  kr./md.

Grundpakken: 172,- eller
Tv-pakke 2: 385,- eller
Tv-pakke 3: 540,-

Beløbene er inklusiv moms og der faktureres kvartalsvis forud. Kontingentet til Antenneforeningen Ølstykke Vest er inkluderet i disse priser, ligesom det også vil være ved MitTv, bland selv tv, uden valg af tv-pakke, eller ved kun bredbånd.

For øvrige priser henvises til information fra Stofa.

Leje- og andelsboliger, ejerlejligheder og lejlighedskompleks
Bor du til leje, så betaler du måske kontingentet via boliglejen. Her faktureres ejeren af boligen for grundpakken. Ønskes her tv-pakke 2 eller 3 da fakturerer Stofa den enkelte lejer for forskellen i prisen imellem grundpakken og den valgte tv-pakke. Tilsvarende forhold kan være gældende, hvor man har valgt at lade kontingentet indgå i fællesomkostninger, fx ved andelsboliger.

Manglende kontingentbetaling

Firmaer og offentlige rum

Signalet på fællesantennen er fra antenneanlæggets side, som udgangspunkt alene ophavsretligt clearet til brug i private boliger. Andre former for anvendelse, som til virksomheder, institutioner og offentlige rum, herunder kontorer, mødelokaler, butikker, hospitaler, fængsler og hoteller mv., er derfor ikke omfattet, og medlemmet må i sådanne tilfælde indgå særskilt aftale med den/de relevante ophavsretshavere.

Sortseere og piratinstallationer er uønsket

For hver stikledning fordres ét medlemskab i fællesantennen. Tilslutningen gælder alene for den husstand med hvilken aftalen er indgået. Det er således ikke tilladt at videreføre signalet til andre. Hver bolig skal have sin egen stikledning fra skillelinien, der typisk er et skab ved skel, og skillelinien skal findes på et sted, fastlagt af Stofa, hvor service har adgang. Eventuel ved udleveret nøgle.

Enhver tilkobling skal derfor foregå via en aftale med bestyrelsen eller med Stofa, så en registrering af medlemskabet sikres.

Det er ikke tilladt at åbne skabene, hvor skillelinien findes. Man må ikke selv koble sig til eller fra ved skillelinien.

I forbindelse med udstykning i lejligheder skal boliginstallationen lægges om så det opfylder ovenstående.

Overtrædelse er at betragte som tyveri. Det kan resultere i en po­li­ti­an­mel­del­se og afbrydelse af stikledninger, hvorfra der er ulovligt installation, og der kan ventes krav om erstatning. Især når det er bestyrelsen eller ser­vi­ce­fir­ma­et der finder overtrædelsen. Men opdager du et problem her, så kontakt bestyrelsen så vi sammen kan finde en løsning og lovliggørelse.

Der fordres medlemskab i fællesantennen inden der tegnes abonnement hos Stofa.