Der afholdes ordinær generalforsamling
i Fjerritslev Antenneforening

Onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00
i Fjerritslev Vandrerhjem

Dagsorden iflg. vedtægterne

På valg er:
Ulrik Pedersen og Palle Vestergaard

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen
Fjerritslev Antenneforening