Der afholdes ordinær generalforsamling i Fjerritslev Antenneforening

Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19.00
på Fjerritslev Kro

Dagsorden iflg. vedtægerne

På valg er:
Birgit Kaa, Per D. Pedersen og Preben Wittrup

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen
Fjerritslev Antenneforening