På den nyligt overståede generalforsamling i Fjerritslev Antenneforening, berettede formand Ulrik Pedersen om et roligt år for foreningen, hvor tendensen har været, at flere og flere vælger Fjerritslev Antenneforening som udbyder af internet.

Formanden fortalte i sin gennemgang af den tekniske rapport, at samarbejdet med Stofa fungerer upåklageligt, og at 2018 har været et meget stabilt år på driften, dog med et enkelt større brud, som følge af det store gravearbejde, der sker i byen.

Der har i 2018 været afholdt flere lokale arrangementer, hvor Fjerritslev Antenneforenings bestyrelse og Stofa i samarbejde, har indbudt til forskellige demonstrationer af antenneforeningens produkter, dette vil vi også arbejde på i år 2019 slutter Ulrik Pedersen.

På valg til bestyrelsen var Birgit Kaa, Per Dyrbye Pedersen og Preben Wittrup, der alle blev genvalgt.
Som suppleanter var der genvalg til Flemming Holm Danielsen og Flemming Hansen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig.
Formand: Ulrik Pedersen
Næstformand: Birgit Kaa
Kasserer: Per Dyrbye Pedersen
Sekretær: Preben Wittrup
Menigt medlem: Palle Vestergaard