Der afholdes ordinær generalforsamling i Fjerritslev Antenneforening

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 på Fjerritslev Kro

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På valg er:

Birgit Kaa, Per Dyrbye Pedersen, Preben Wittrup

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen
Fjerritslev Antenneforening